Kontaktujte nás

737 238 013

bojler FAZ

Bojlery FAZ 30-200 litrů, FAZL 120-200 litrů

Elektrický bojler závěsný stojatý se smaltovanou nádobou o objemech 30 - 200 litrů dle typu. Nebo ležatá závěsná provedení 120-200 litrů dle typu.

Dostupnost: Skladem (Expedice do 2 dnů)

Bojlery FAZ a FAZL - technická data

Eletrický stojatý bojler se smaltovanou nádobou určený k závěsné montáži na stěnu. Bojler je tepelně chráněn polyuretanovou pěnou se zvýšenou izolační schopností. Zásobník horké vody se provozuje na tlakovém principu, čímž může obsluhovat několik odběrných míst. Voda se může v zásobníku ohřát až na max. 80°C. Po dosažení teploty, která je předvolena na regulačním knoflíku dojde k vypnutí ohřevu termostatem. Po ochlazení vody v zásobníku dojde samočinně k sepnutí ohřevu. Termostat je vybaven polohou "*" pro ochranu před mrazem, při níž je teplota vody udržována nad 7°C. Ohřívač je proti korozi pojištěn aktivní anodou. Anodu je nutno vyměnit za novou každé 2 roky a výměna musí být vyznačena v záručním listu

Návod k instalaci a obsluze si můžete stáhnou zde: stáhnout návod FAZ v PDF, případně ležaté provedení zde: stáhnout návod FAZL v PDF

 

Technickou specifikaci a návod k instalaci ležatých provedení FAZL naleznete v návodu k instalaci a obsluze viz výše. 

NÁVOD K INSTALACI

Přeprava a montáž:

Během přepravy a montáže nesmí být ohřívač zvedán za nátrubky z důvodu možného poškození těchto nátrubků.

Ohřívač instalujte na stěnu, která má spolehlivou nosnost a to v místnosti, která není ohrožena mrazem. V úvahu je nutno brát hmotnost ohřívače včetně vodního obsahu. U zdí lehké konstrukce je nutno zajistit speciální nosnou konstrukci. Ohřívač je nutno zavěsit svisle s nátrubky směřujícími dolů.

Vodorovná montáž je nepřípustná.

Připojení k vodovodnímu řádu:

Pořadí instalovaných armatur podle ČSN 06 0830 je zřejmé z obrázku viz kompletní návod v PDF níže.

Ohřívač musí být používán zásadně s pojistným a zpětným ventilem, které jsou s ohřívačem dodávány.

Při tlaku nad 0,5 MPa je nutno použít redukční ventil. Mezi pojistným ventilem a ohřívačem nesmí být instalovány žádné další armatury. Průtok na škrticím ventilu nastavte na hodnotu max. 18 l/min. Po připojení k vodovodní síti musí být zajištěna možnost vypuštění ohřívače např. pomocí pojistného ventilu. Po napojení ohřívače na vodovodní síť a jeho naplnění vodou je nutno vyzkoušet pojistný ventil. Při pootočení kotoučku pojistného ventilu musí z ventilu vytékat voda. Přetlakové pojistné zařízení se má pravidelně 2x ročně uvádět do činnosti, aby se odstranily usazeniny vodního kamene a aby se ověřilo, že toto zařízení není zablokováno.

Během ohřevu vody dochází v ohřívači k rozpínání vody, která musí odkapávat pojistným ventilem a ohřev signalizuje kontrolní žárovka.

Odvzdušení

Po napuštění ohřívače je nutno provést jeho odvzdušnění tak, že otevřením ventilu teplé vody na baterii musí vytékat voda bez vzduchových bublin.

Připojení k el. síti:

Při montáži v koupelnách je nutno dodržet normu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Při montáži mimo koupelny je nutno dodržet normu ČSN 332130. Ohřívač smí být připojen pouze na pevnou přípojku. El. přívod musí být vybaven vypínačem sílovou přípojkou, která umožní odpojení ohřívače od el. sítě.

Připojení k el. síti smí být provedeno až po naplnění ohřívače vodou.

 

Kompletní návod v PDF ZDE.

Fotogalerie

foto FAZ

Kde nás najdete

Certifikovaná kvalita a garance záruky

Všechny námi dodávané výrobky jsou podrobovány přísným zkouškám renomovaných, certifikačních zkušeben. Na základě těchto zkoušek jsme vydali příslušná prohlášení o shodě, která Vám na vyžádání zašleme. Zároveň zaručujeme spěšné vyřízení všech našich garančních povinností. Pozorně si však přečtěte garanční podmínky provozu našich zařízení.

Kontaktujte nás

Info o zpracování osobních údajů