Kontaktujte nás

737 238 013

ETICKÝ KODEX

 

Klademe důraz na profesionalitu a dodržování základních norem chování a proto se všichni naši zaměstnanci i externí pracovníci řídí následujícím etickým kodexem: 

 

  • vykonávat svoji činnost erudovaně a čestně, v souladu s dobrými mravy a tímto Etickým kodexem,
  • respektovat pravidla podnikatelské etiky a ostatní obecně uznávaná morální pravidla,
  • nespolupracovat s institucemi a podnikatelskými subjekty, jejichž činnost je v rozporu s právním řádem České republiky a dobrými mravy,
  • podporovat otevřenou komunikaci,
  • respektovat důvěrnost informací a zachovávat obchodní tajemství, nezneužívat neveřejné informace,
  • respektovat dohodnuté smluvní podmínky,
  • směřovat veškerou činnost k zájmům klienta a k trvalému posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti společnosti,

Kde nás najdete

Certifikovaná kvalita a garance záruky

Všechny námi dodávané výrobky jsou podrobovány přísným zkouškám renomovaných, certifikačních zkušeben. Na základě těchto zkoušek jsme vydali příslušná prohlášení o shodě, která Vám na vyžádání zašleme. Zároveň zaručujeme spěšné vyřízení všech našich garančních povinností. Pozorně si však přečtěte garanční podmínky provozu našich zařízení.

Kontaktujte nás

Info o zpracování osobních údajů