Kontaktujte nás

737 238 013

topný článek TT

TT

Topné články, topné tyče pro použití v bojlerech a zásobnících vody k jejich ohřátí

Dostupnost: Skladem (Expedice do 2 dnů)

Topný článek pro bojlery, kombinované bojlery se šroubením M48x2 s výkonem 2x 1500W, při napětí 230V, se dvěma jímkami pro umístění čidel (termostat, tepelný omezovač).

NÁVOD NA OBSLUHU TOPNÉHO TĚLESA

1. Účel použití

a) Topná vložka je určena pouze k ohřívání vody v zásobníkových ohřívačích vody.

b) Topná vložka je určena k provozu pod napětím 230V~ 50Hz.

c) Topná vložka může pracovat v zařízeních chráněných hořčíkovou anodou.

2. Instalace

Instalací topné vložky smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér při dodržení pravidel ochrany proti úrazu elektrickým proudem. Výrobce a distributor neodpovídá za poškození způsobené nesprávnou montáží.

a) Vypustit vodu z ohřívače.

b) Odšroubovat záslepku otvoru, do kterého bude našroubována topná vložka.

c) Zašroubovat topnou vložku (závit G 6/4“).

d) Naplnit zásobník, ohřívač vodou.

e) Aby nedošlo ke korozi příruby, je nutné po montáži topné vložky a naplnění zásobníku odvzdušnit šroubení vložky, tzn. mírně povolit topnou vložku, aby ze šroubení, do kterého je namontovaná, unikl vzduch.

f) Zkontrolovat těsnost závitového spojení a v případě potřeby dotáhnout topnou vložku.

g) Topnou vložku zapojit do rozvaděče s ochranným vodičem, který zaručuje základní ochranu proti úrazu elektrickým proudem.

3. Provoz

a) Topná vložka má vestavěnu teplotní pojistku, která chrání topné těleso před přepálením při teplotě 90°

b) Topná vložka GBRT má vestavěn termostat s teplotním rozsahem 0 – 80°

4. Nesprávné používání

a) Je zakázáno používat topnou vložku v nádržích z nerez oceli.

b) Nezapínejte napájení, dokud není topné těleso vložky ponořeno ve vodě.

c) Nečistěte topné těleso a celou vložku ostrými předměty.

d) Je zakázáno opravovat topnou vložku vlastními silami.

e) Neponořujte topné těleso vložky do jiné tekutiny než ta, pro kterou bylo vyvinuto.

f) Topné těleso vložky nesmí pracovat na vzduchu.

g) Topná vložka se nesmí montovat v zařízeních s jiným, alternatívním, zdrojem tepla, který může způsobit překročení teploty ohřívané vody nad maximální provozní teplotu termostatu vložky.

h) V případě využívání jiného zdroje tepla (např. kotel na tuhá paliva) zkontrolujte po skončení sezóny správnost funkce topné vložky. V případě vadné funkce postupujte dle návodu v bodě 3a.

 

Kompletní návody zde:

Fotogalerie

topné těleso 3000/350pohled celkový

Kde nás najdete

Certifikovaná kvalita a garance záruky

Všechny námi dodávané výrobky jsou podrobovány přísným zkouškám renomovaných, certifikačních zkušeben. Na základě těchto zkoušek jsme vydali příslušná prohlášení o shodě, která Vám na vyžádání zašleme. Zároveň zaručujeme spěšné vyřízení všech našich garančních povinností. Pozorně si však přečtěte garanční podmínky provozu našich zařízení.

Kontaktujte nás

Info o zpracování osobních údajů