Kontaktujte nás

737 238 013

kombinovaný bojler IDE

IDE 75-200 litrů

Kombinovaný bojler IDE.

Dostupnost: Skladem (Expedice do 2 dnů)

Kombinovaný bojler IDE - technická data

Tlakové kombinované zásobníky teplé užitkové vody s elektrickým ohřevem topným tělesem. Vybavené rovněž možností napojení jednoho nepřímého topného okruhu.

Podrobnější informace naleznete v návodu k instalaci a obsluze který si můžete stáhnout zde.

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

Přeprava a montáž:

Během přepravy a montáže nesmí být ohřívač zvedán za nátrubky z důvodu možného poškození těchto nátrubků.

Ohřívač instalujte na stěnu, která má spolehlivou nosnost a to v místnosti, která není ohrožena mrazem. V úvahu je nutno brát hmotnost ohřívače včetně vodního obsahu. U zdí lehké konstrukce je nutno zajistit speciální nosnou konstrukci. U ohřívače, který stojí na podlaze je nutno seřídit nožky tak, aby ohřívač stál pevně a bez výkyvů na podlaze. Při umístění ohřívače je nutno dbát na to, aby k ohřívači byl přístup ke všem el. Částem (termostat, anoda, topné těleso).

Připojení k vodovodnímu řádu:

Ohřívač musí být používán zásadně s pojistným a zpětným ventilem, které jsou s ohřívačem dodávány. Odkapávací vývod z pojišťovacího ventilu musí být nainstalován do vodovodního odpadu, který není ohrožen mrazem.

Odkapávací vývod nesmí být nijak ucpáván. Vodorovná montáž je nepřípustná.

Při tlaku nad 0,5 MPa je nutno použít redukční ventil, který je nutno vřadit před pojistný ventil. Mezi pojistným ventilem a ohřívačem nesmí být instalovány žádné další armatury. Po připojení k vodovodní síti musí být zajištěna možnost vypouštění ohřívače např. pomocí pojišťovacího ventilu. Po napojení ohřívače na vodovodní síť a jeho naplnění vodou je nutno vyzkoušet pojistný ventil. Při potočení kotoučku, nebo nadzvednutí páčky dle typu pojistného ventilu musí z ventilu vytékat voda. Přetlakové pojistné zařízení je nutno pravidelně 4x ročně uvádět do činnosti, aby se odstranily usazeniny vodního kamene a aby se ověřilo, že toto zařízení není zablokováno.

Během ohřevu vody dochází v ohřívači k rozpínání vody, která musí odkapávat pojistným ventilem a ohřev signalizuje kontrolní světlo.

Při montáži do systému ústředního vytápění doporučujeme použít oběhové čerpadlo, které zajišťuje přísun teplé vody do výměníku. Tím dochází k lepšímu přestupu tepla mezi vodou ve výměníku a teplou užitkovou vodou.

Údržba

V místech, kde dosahuje tvrdost vody nadprůměrných hodnot se doporučuje jednou ročně odstranit vodní kámen následujícím způsobem:

- ohřívač odpojit od napětí a uzavřením uzavíracího ventilu ohřívač odstavit od sítě rozvodu studené vody,

- pomocí pojistného ventilu vypustit vodu z ohřívače,

- odšroubovat kryt a demontovat přírubu s topným tělesem a ostatními součástkami,

- opatrně odstranit vodní kámen z nádrže a všech součástek. Dbát na to, aby nedošlo k poškození protikorozního smaltu nádoby,

- za použití nového těsnění smontovat ohřívač. Pozor na připojení zemnícího vodiče,

- následné uvedení do provozu provést stejně jako u nového ohřívače.

 

Kompletní návod v PDF ZDE.

Fotogalerie

kombinovaný bojler IDEsestava pro IDE

Kde nás najdete

Certifikovaná kvalita a garance záruky

Všechny námi dodávané výrobky jsou podrobovány přísným zkouškám renomovaných, certifikačních zkušeben. Na základě těchto zkoušek jsme vydali příslušná prohlášení o shodě, která Vám na vyžádání zašleme. Zároveň zaručujeme spěšné vyřízení všech našich garančních povinností. Pozorně si však přečtěte garanční podmínky provozu našich zařízení.

Kontaktujte nás

Info o zpracování osobních údajů