Kontaktujte nás

737 238 013

varianty FT

FT 10 litrů

Malé elektrické, beztlaké, zásobníkové ohřívače vody určené ke spolupráci s příslušnou beztlakou baterií.

Dostupnost: Skladem (Expedice do 2 dnů)

Zásobníkový ohřívač FT - technická data

Beztlaký elektrický zásobníkový ohřívač řady FT o objemu 10 litrů. Zásobník je konstrukčně řešen plastovou nádobou (beztlakou). Ohřívač má plastový plášť. Izolaci tvoří polyuretanová pěna, která zaručuje nízké tepelné ztráty. Zásobníkový ohřívač nabízíme spolu s příslušnou beztlakou baterií ve dvou různých variantách.

Provedení s kohoutkovou baterií označení "H" nebo pákovou baterií "HP".  

POZOR!! Je bezpodmínečně nutné používat tento zásobníkový ohřívač spolu s příslušnou beztlakou vodovodní baterií. 

Provedení bez baterie  "BB"  je určeno pro majitele příslušné baterie například jako náhrada jiného beztlakého ohřívače.

Návod k instalaci a obsluze si můžete stáhnout zde:  stáhnout návod FT v PDFNávod k instalaci a obsluze

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Pokud budou ohřívače instalovány do zóny 2, musí být jejich napájecí obvod vybaven doplňkovou ochranou - proudovým chráničem - se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem I nepřesahujícím 30 mA.

Při provozu nebo likvidaci zařízení nutno dodržet příslušné národní předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu. V případě, že zařízení bude muset být sešrotováno, je zapotřebí postupovat při jeho likvidaci podle diferencovaného sběru, což znamená respektovat rozdílnost materiálů a jejich složení (např. kovy, umělé hmoty, atd). Při diferencovaném sběru je třeba se obrátit na specializované firmy, které se zabývají sběrem těchto materiálů za současného respektování místních platných norem a předpisů.

Výrobce si vyhrazuje právo provádění změn, které nemusí být popsány v návodě, avšak zachovávají všechny hlavní konstrukční prvky.

Upozornění

Zařízení není povoleno instalovat v místech ohrožených nebezpečím výbuchu a tam, kde se může teplota vody snížit pod bod mrazu.

Chraňte před mrazem!

Veškeré instalační práce musí být prováděny při odpojeným přívodu elektrického napětí.

Výměnu přívodní šňůry může provést pouze odborný servis.

Ohřívač může být připojen pouze k rozvodu studené vody.

V důsledku neodborného zacházení zaniká nárok na garanční opravu.

 

Při montáži ohřívače k baterii je nutno přidržet stranovým klíčem proti protáčení připojovací vývody. Upozornění ! Nutno použít pouze baterii s otevřeným systémem (nízkotlaká).

Instalace

Zásobník se instaluje na stěnu, která má spolehlivou nosnost a to v místnosti, která není ohrožena mrazem.

  1. Zásobníkové ohřívače typu FN - 5, FAFO 5 a FT 10 se mohou montovat pouze připojovacími hrdly dolů (nad umývadlo) a ohřívače FNA 5 - 2, FAFU 5 a FTA 10 pouze připojovacími hrdly nahoru (t. j. pod umývadlo). Při nedodržení těchto zásad dojde k poškození ohřívače. Horizontální montáž přístroje není možná.
  2. Aby se zabránilo možnému podtlaku v zásobníku, nesmí být spojovací trubky delší než 1 metr.
  3. Při instalaci dejte pozor na správné spojení přípojek studené a teplé vody mezi armaturou a ohřívačem.

Po namontování ohřívače na armaturu je nutno nejdříve zásobník naplnit vodou a pak může být připojen k elektrické instalaci. Při montáži je nutno dodržet ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

  1. Protože zásobníky nesmí být vystaveny tlaku, není možno uzavírat nebo škrtit výstup vody z armatury. Na výstup vody z baterie se nesmí připojovat jiné přístroje jako: masážní kartáče, regulátory proudu sprchy atd.

Odvzdušení

Odvzdušnění je nutno provést vždy po přerušení dodávky vody v síti.

Zavzdušnění může způsobit poškození ohřívače.

  1. Vypnout přívod elektrického proudu ( vytáhnout ze zásuvky)
  2. Po dobu asi 30 sekund otevřít ventil teplé vody, až se průtok vody ustálí (teče bez vzduchových bublin).
  3. Zavřít ventil teplé vody.
  4. Zapojit přívod elektrického proudu.

Údržba

Jelikož každá voda způsobuje tvorbu vodního kamene, je nutno při zmenšení průtoku nechat ohřívač zkontrolovat v odborném servisu.

Jestliže ohřívač nehřeje (nedává teplou vodu), je nutno zkontrolovat přívod elektrického proudu.

Je - li přívod v pořádku, je nutno svěřit přístroj některému smluvnímu servisu (seznam přiložen).

Svévolný zásah by mohl mít za následek ztrátu vašeho nároku na garanční opravu.

 

Kompletní návod se schématy ZDE.

Kde nás najdete

Certifikovaná kvalita a garance záruky

Všechny námi dodávané výrobky jsou podrobovány přísným zkouškám renomovaných, certifikačních zkušeben. Na základě těchto zkoušek jsme vydali příslušná prohlášení o shodě, která Vám na vyžádání zašleme. Zároveň zaručujeme spěšné vyřízení všech našich garančních povinností. Pozorně si však přečtěte garanční podmínky provozu našich zařízení.

Kontaktujte nás

Info o zpracování osobních údajů