Kontaktujte nás

737 238 013

schéma zapojení FPH 15, FPD 15

FPD, FPH 10 a 15 litrů

Zásobníkový ohřívač vody se smaltovanou nádobou a ochranou proti korozi hořčíkovou anodou. Včetně pojistného ventilu.

Dostupnost: Skladem (Expedice do 2 dnů)

Zásobníkový ohřívač FPH a FPD - technická data

Malé tlakové zásobníkové ohřívače vody s vakuově smaltovanou ocelovou nádobou o objemu FPD 10 litrů, FPH 15 a FPD 15 litrů. Elektrický ohřev je namontován na přírubě revizního otvoru spolu s hořčíkovou anodou jako pomocnou ochranou nádoby proti korozi. Zásobník je opatřen vnějším pláštěm z kovu v bílé barvě. Izolaci tvoří polyuretanová pěna, která zaručuje nízké tepelné ztráty. Zásobníkové ohřívače řady FPH a FPD o objemu 10 a 15 litrů je nutno orientovat dle návodu!!! 

Návod k instalaci a obsluze si můžete stáhnout zde: stáhnout návod FPD,FPH v PDF

Technická data

Návod k instalaci a obsluze

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2.

Pokud budou ohřívače instalovány do zóny 2, musí být jejich napájecí obvod vybaven doplňkovou ochranou – proudovým chráničem – se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem l nepřesahujícím 30 mA.

Veškeré instalační práce musí být prováděny při odpojeným přívodu elektrického napětí. V důsledku neodborného zacházení zaniká nárok na garanční opravu.

Při provozu nebo likvidaci zařízení nutno dodržet příslušní národní předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu.

V případě, že zařízení bude muset být sešrotováno, je zapotřebí postupovat při jeho likvidaci podle diferencovaného sběru,

což znamená respektovat rozdílnost materiálů a jejich složení (kovy, plasty,atd). Při diferencovaném sběru je třeba se obrátit

na specializované firmy, které se zabývají sběrem těchto materiálů za současného respektování platných norem a předpisů.

Výrobce si vyhrazuje právo provádění změn, které nemusí být popsány v návodě, avšak zachovají všechny hlavní konstrukční prvky.

Popis ohřívače

Zařízení není povoleno instalovat v místech ohrožených nebezpečím výbuchu a tam, kde se může teplota vody snížit pod bod mrazu. Chraňte před mrazem!

Zásobník horké užitkové vody se provozuje na tlakovém principu, čímž může obsluhovat několik odběrných míst. Nádoba zásobníku je vyrobena z ocelového smaltovaného plechu.

Ohřívač je proti korozi chráněn magneziovou anodou. Anodu je nutno vyměnit za novou každé 2 roky a výměna musí být vyznačena v záručním listu příslušným servisem. Seznam servisů je přiložen k návodu. Životnost anody závisí na konkrétních vodních a provozních poměrech.

Ohřívač je vybaven termostatem a tepelnou pojistkou. Po dosažení teploty, která je nastavena na termostatu dojde k vypnutí ohřevu. V případě havárie termostatu ohřev přeruší tepelná pojistka. Voda v zásobníku se může ohřát až na 80°C.

Ohřívače se vyrábí v těchto typech:

FPH 10 – umístění nad umývadlo, dřez…

FPH 15 – umístění nad umývadlo, dřez…

FPD 10 – umístění pod umývadlo, dřez…

FPD 15 – umístění pod umývadlo, dřez…

Instalace

Ohřívač FPH 10 a FPH 15 je nutno zavěsit svisle s nátrubky směřujícími dolů

Ohřívač FPD 10 a FPD 15 je nutno zavěsit svisle s nátrubky směřujícími nahoru

Vodorovná montáž je nepřípustná!

Připojení k vodovodnímu řádu:

Pořadí instalovaných armatur podle ČSN 06 0830 je zřejmé z obrázku č.1. viz odkaz na PDF níže.

Ohřívač musí být používán zásadně s pojistným a zpětným ventilem, které jsou s ohřívačem dodávány. Odkapávací vývod z pojišťovacího ventilu musí být nainstalován do vodovodního odpadu, který není ohrožen mrazem. Odkapávací vývod nesmí být nijak ucpáván.

Při tlaku nad 0,5 MPa je nutno použít redukční ventil. Mezi pojistným ventilem a ohřívačem nesmí být instalovány žádné další armatury. Po připojení k vodovodní síti musí být zajištěna možnost vypouštění ohřívače např. pomocí pojišťovacího ventilu. Po napojení ohřívače na vodovodní síť a jeho naplnění vodou je nutno vyzkoušet pojistný ventil. Při potočení kotoučku, nebo nadzvednutí páčky dle typu pojistného ventilu musí z ventilu vytékat voda. Přetlakové pojistné zařízení je nutno pravidelně 6x ročně uvádět do činnosti, aby se odstranily usazeniny vodního kamene a aby se ověřilo, že toto zařízení není zablokováno. Během ohřevu vody dochází v ohřívači k rozpínání vody, která musí odkapávat pojistným ventilem a ohřev signalizuje kontrolní světlo.

Odvzdušení

Po napuštění ohřívače je nutno provést jeho odvzdušnění tak, že otevřením ventilu teplé vody na baterii musí vytékat voda bez vzduchových bublin.

Ohřívač nesmí být během odvzdušňování připojen k elektrické síti.

Připojení k elektrické síti:

Při montáži v koupelnách je nutno dodržet normu ČSN 33 200 – 7 – 701 ed 2. Při montáži mimo koupelny je nutno dodržet normu ČSN 332130.

Připojení k elektrické síti smí být provedeno až po naplnění ohřívače vodou.

 

Kompletní návod se schématy ZDE.

Kde nás najdete

Certifikovaná kvalita a garance záruky

Všechny námi dodávané výrobky jsou podrobovány přísným zkouškám renomovaných, certifikačních zkušeben. Na základě těchto zkoušek jsme vydali příslušná prohlášení o shodě, která Vám na vyžádání zašleme. Zároveň zaručujeme spěšné vyřízení všech našich garančních povinností. Pozorně si však přečtěte garanční podmínky provozu našich zařízení.

Kontaktujte nás

Info o zpracování osobních údajů