Kontaktujte nás

737 238 013

foto AQ

Bojlery AQ 30-200 litrů

Zásobníkový ohřívač s vakuově smaltovanou nádobou o objemech 30-200 litrů dle provedení. Včetně pojistného ventilu.

Dostupnost: Skladem (Expedice do 2 dnů)

Bojler AQ 30-200 litrů - technická data

Tento zásobník horké užitkové vody se provozuje na tlakovém principu, čímž může obsluhovat několik odběrných míst. Nádoba bojleru je vyrobena z ocelového smaltovaného plechu a opatřena polyuretanovou izolací. Povrch je tvořen kvalitním plechovým obalem s nanesenou odolnou bílou práškovou barvou. Ohřívač je proti korozi chráněn magneziovou anodou. Anodu je nutno vyměnit za novou každé 2 roky a výměna musí být vyznačena v záručním listu příslušným servisem. Seznam servisů je přiložen k návodu. Životnost anody závisí na konkrétních vodních a provozních poměrech. Zároveň je nutno provést vyčištění nádoby a topného tělesa od vodního kamene a nečistot. Pozor na poškození nádoby. Ohřívač je vybaven termostatem a vratnou tepelnou pojistkou. Termostat je vybaven polohou - "*" pro ochranu před mrazem, při níž je teplota vody udržována nad 7°C. Po dosažení teploty, která je nastavena na termostatu dojde k vypnutí ohřevu. V případě havárie termostatu ohřev přeruší tepelná pojistka. Voda v zásobníku se může ohřát až na 65°C.

Návod k instalaci a obsluze si ve formátu pdf můžete stáhnout zde.

Objem bojleru: 30 - 200 litrů dle provedení 

NÁVOD K INSTALACI

Přeprava a montáž:

Během přepravy a montáže nesmí být ohřívač zvedán za nátrubky z důvodu možného poškození těchto nátrubků.

Ohřívač instalujte na stěnu, která má spolehlivou nosnost a to v místnosti, která není ohrožena mrazem. V úvahu je nutno brát hmotnost ohřívače včetně vodního obsahu.

U zdí lehké konstrukce je nutno zajistit speciální nosnou konstrukci. Ohřívač je nutno zavěsit svisle s nátrubky směřujícími dolů.

Vodorovná montáž je nepřípustná!

Připojení k vodovodnímu řádu:

Pořadí instalovaných armatur podle ČSN 06 0830 je zřejmé z obrázku.

Ohřívač musí být používán zásadně s pojistným a zpětným ventilem, které jsou s ohřívačem dodávány. Odkapávací vývod z pojišťovacího ventilu musí být nainstalován do vodovodního odpadu, který není ohrožen mrazem. Odkapávací vývod nesmí být nijak ucpáván.

Při tlaku nad 0,5 MPa je nutno použít redukční ventil. Mezi pojistným ventilem a ohřívačem nesmí být instalovány žádné další armatury. Po připojení k vodovodní síti musí být zajištěna možnost vypouštění ohřívače např. pomocí pojišťovacího ventilu. Po napojení ohřívače na vodovodní síť a jeho naplnění vodou je nutno vyzkoušet pojistný ventil. Při potočení kotoučku, nebo nadzvednutí páčky dle typu pojistného ventilu musí z ventilu vytékat voda. Přetlakové pojistné zařízení je nutno pravidelně 6x ročně uvádět do činnosti, aby se odstranily usazeniny vodního kamene a aby se ověřilo, že toto zařízení není zablokováno. Během ohřevu vody dochází v ohřívači k rozpínání vody, která musí odkapávat pojistným ventilem a ohřev signalizuje kontrolní světlo.

Odvzdušnění

Po napuštění ohřívače je nutno provést jeho odvzdušnění tak, že otevřením ventilu teplé vody na baterii musí vytékat voda bez vzduchových bublin. Ohřívač nesmí být během odvzdušňování připojen k elektrické síti.

Připojení k elektrické síti

Při montáži v koupelnách je nutno dodržet normu ČSN 33 200 – 7 – 701 ed 2. Při montáži mimo koupelny je nutno dodržet normu ČSN 332130. Ohřívač smí být připojen pouze na pevnou přípojku.

Připojení k elektrické síti smí být provedeno až po naplnění ohřívače vodou.

Kompletní návod v PDF ZDE.

Fotogalerie

foto AQfoto AQ

Kde nás najdete

Certifikovaná kvalita a garance záruky

Všechny námi dodávané výrobky jsou podrobovány přísným zkouškám renomovaných, certifikačních zkušeben. Na základě těchto zkoušek jsme vydali příslušná prohlášení o shodě, která Vám na vyžádání zašleme. Zároveň zaručujeme spěšné vyřízení všech našich garančních povinností. Pozorně si však přečtěte garanční podmínky provozu našich zařízení.

Kontaktujte nás

Info o zpracování osobních údajů